Zgłoszenie szkody – czy można zataić niektóre okoliczności?

Zgodnie z powszechnie znanym powiedzeniem, wypadki chodzą po ludziach. Niczym niezwykłym nie są zatem również wypadki drogowe. Jeśli zostaniemy stroną takiej sytuacji i opłacamy ubezpieczenie AC, jedną z pierwszych myśli będzie zgłoszenie szkody naszemu ubezpieczycielowi. Czy nasz wniosek musi przedstawić wszystkie okoliczności, czy możliwe jest pominięcie niektórych faktów?

Każdy, kto doświadczył jakiejkolwiek kolizji, dobrze wie, jak stresujące może być takie zdarzenie – denerwujemy się nie tylko tym, czy sami nie odnieśliśmy żadnych szkód, ale także stanem pojazdu oraz zdrowiem innych uczestników wypadku. Taką sytuację z większym spokojem przyjąć mogą na pewno ci, których ubezpieczenie komunikacyjne obejmuje szeroki zakres usług i pokrywa zarówno koszty wynikające z odpowiedzialności cywilnej, jak i następstw kolizji (w postaci utraty zdrowia i uszkodzenia samochodu).

Zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi wymaga od nas podania okoliczności zdarzenia – im więcej szczegółów, tym lepiej. Stres, który wywołał w nas wypadek, mógł jednak wpłynąć na naszą pamięć i wymazać z niej niektóre detale. Czy pominięcie ich spowoduje, że pieniądze, które ma nam zapewnić ubezpieczenie AC, nie zostaną nam wypłacone?

Okoliczności wypadku a ubezpieczenie AC

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują w oferowanych polisach pewne wyłączenia – czyli sytuacje, które nie stanowią podstawy do wypłacenia odszkodowania. Jeden z takich wyjątków stwierdza, że ubezpieczenie AC nie obejmuje szkód powstałych w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody.

Oznacza to, że wszystkie informacje, które umieścimy w formularzu zgłoszenia, muszą być prawdziwe i nie mogą zatajać jakichkolwiek faktów, które mogłyby wpłynąć na decyzję ubezpieczyciela. Nie musimy pamiętać dokładnie np. koloru innych pojazdów biorących udział w zdarzeniu – takie dane nie mają zbyt dużego znaczenia. Nie wolno jednak pominąć następujących kwestii:

  • Czy zgłaszający szkodę był pod wpływem substancji odurzających, takich jak alkohol lub narkotyki?

  • Czy ostatnie badanie techniczne pojazdu było nieaktualne?

  • Czy do wypadku doszło przez rażące niedbalstwo lub z winy umyślnej zgłaszającego szkodę lub upoważnionego kierowcy?

  • Czy właściciel lub upoważniony kierowca pojazdu prowadził go, nie posiadając do tego uprawnień?

Jeżeli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań jest twierdząca, odszkodowanie najpewniej nie zostanie wypłacone. Należy pamiętać, że nie są to wszystkie stosowane wyłączenia – ich pełna lista powinna zawsze znajdować się w umowie ubezpieczenia.

Warto mieć również na uwadze, że towarzystwa ubezpieczeniowe – w zależności np. od wysokości opłacanych składek – mogą różnie określać takie wyjątki. Możliwe zatem, że niektóre polisy będą mniej restrykcyjne od pozostałych – zwykle wiąże się to jednak z wyższymi cenami.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)
VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0 (Fajne: tak - 0, nie - 0)