Ubezpieczenie NNW – dla bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów

Jedynym ubezpieczeniem, które kierowcy muszą posiadać obowiązkowo, jest polisa OC. Taka ochrona nie zapewnia nam jednak odszkodowania za wszelkiego rodzaju uszczerbki na zdrowiu. Aby zapewnić sobie wsparcie finansowe na czas leczenia, potrzebne będzie nam ubezpieczenie NNW. 

Ubezpieczenie właściciela pojazdu od odpowiedzialności cywilnej, czyli OC, zapewnia nam środki na pokrycie roszczeń osób poszkodowanych w zdarzeniu drogowym zaistniałym z naszej winy. Polisa chroniąca przed następstwami nieszczęśliwych wypadków – NNW – obejmuje za to samego jej posiadacza (a także pasażerów, maksymalnie w liczbie wskazanej w umowie ubezpieczenia). Ubezpieczenie NNW może być zatem wartościowym dodatkiem do polisy OC. Sprawdźmy, w jaki sposób może nas chronić.

 

Ubezpieczenie NNW komunikacyjne – gdzie i kiedy obowiązuje?

Zazwyczaj polisa NNW wykupiona w polskim towarzystwie ubezpieczeniowym obowiązuje zarówno na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i innych krajów – na przykład całej Europy. Co ważne, ubezpieczenie takie podlega kumulacji – oznacza to, że możemy opłacać składkę w kilku TU, aby następnie, w razie wypadku, ubiegać się o odszkodowanie z tytułu każdej polisy. Pamiętajmy jednak, że, niestety, polisa będzie tym lepsza, im droższa – wyższa suma ubezpieczenia wiąże się z wyższymi składkami.

Sytuacje, które mogą stanowić podstawę do wypłaty odszkodowania dla kierowcy i pasażerów, to przede wszystkim zdarzenia, do których dojdzie:

 • gdy pojazd jest w ruchu,
 • w trakcie wsiadania do lub wysiadania z pojazdu,
 • w czasie postoju lub pełnego zatrzymania pojazdu (gdy poszkodowani w nim przebywają),
 • podczas załadunku lub rozładunku (także przyczepy zespolonej z pojazdem),
 • w czasie naprawy pojazdu na trasie jazdy,
 • w wyniku pożaru lub wybuchu.

 

Jakie następstwa wypadków stanowią podstawę do wypłacenia odszkodowania?

 

Lista następstw, w razie wystąpienia których możemy liczyć na wsparcie finansowe naszego towarzystwa ubezpieczeniowego, zwykle skonstruowana jest tak, by pokazać jedynie przykłady takich sytuacji (nie jest ona zamknięta). Między innymi, znajdziemy na niej:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu (częściowa lub całkowita niepełnosprawność),
 • konieczność poddania leczeniu (i hospitalizacji),
 • konieczność zakupu protez i innych środków pomocniczych,
 • konieczność uczestnictwa w szkoleniach zawodowych dla osób niepełnosprawnych,
 • konieczność zorganizowania pogrzebu i transportu zwłok (zapewnione może być też dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego).

 

W jakich przypadkach odszkodowanie z tytułu NNW nie przysługuje?

 

Jak każda polisa, także ubezpieczenie NNW ma określone wyłączenia – czyli okoliczności, które uniemożliwiają uzyskanie odszkodowania. Kierowca i pasażerowie nie mogą liczyć na wsparcie finansowe przede wszystkim wtedy, gdy:

 • kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości lub bez uprawnień,
 • pojazd nie posiadał ważnego dowodu rejestracyjnego lub wymaganych badań,
 • kierowca spowodował wypadek umyślnie lub brał udział w imprezie sportowej,
 • kierowca dopuszczał się jednocześnie przestępstwa lub uciekł z miejsca wypadku (chyba że miało to na celu ochronę życia lub zdrowia).
VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)
VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0 (Fajne: tak - 0, nie - 0)