Jak odzyskać ubezpieczenie za szkodę wyrządzoną przez dziurę w jezdni

Co zrobić, kiedy uszkodzimy samochód na dziurze znajdującej się na osiedlowej drodze? Kto powinien zapłacić za odszkodowanie oraz do kogo się zwrócić, aby uzyskać pomoc, tego wszystkiego dowiecie się z poniższego tekstu.

 Do kogo się zwrócić?

 Pierwszą, istotna sprawą, którą należy ustalić, jest osoba odpowiedzialna za drogę, na której zdarzył się wypadek. To właśnie do zarządcy drogi powinniśmy zwrócić się o odszkodowanie. Należy do niego wysłać wniosek, którego wzór możemy znaleźć na stronie internetowej ubezpieczyciela. Musimy szczegółowo opisać zdarzenie – czas, miejsce oraz przyczynę wypadku. Dodatkowo podać należy prędkość, z jaką jechaliśmy, pogodę i widoczność. Można także załączyć szkic sytuacyjny miejsca wypadku. Do wniosku powinniśmy dołączyć kserokopię naszego prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego samochodu oraz zdjęcie po wypadku. Jeżeli zarządca drogi posiada wykupione ubezpieczenie OC, rozwiązanie całej sprawy nie powinno trwać długo i wypłata środków powinna nastąpić dość szybko.

 Podstawa prawna

Oto kilka istotnych rzeczy o których powinniśmy wiedzieć na wypadek opisanego wyżej zdarzenia. Informacje oparte są na Art. 5–6 i kolejne ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

 – za najważniejsze drogi krajowe takie jak: autostrady, drogi ekspresowe, przejścia graniczne, drogi międzynarodowe, obwodnice dużych miast, dojazdy do płatnych autostrad, drogi o charakterze obronnym czy objazdy w przypadku budowy nowych dróg, odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,

- za drogi wojewódzkie czyli główne połączenia między większymi miastami w województwie odpowiada zarząd tej jednostki administracyjnej,

- za drogi powiatowe odpowiada starostwo a są nimi: drogi łączące siedziby powiatów z siedzibami gmin jak i siedziby gmin między sobą,

- za drogi gminne, czyli te o charakterze lokalnym, takie jak drogi w mieście czy dzielnicy miasta, odpowiada zarząd gminy,

- w miastach za drogi powiatowe odpowiada Zarząd Dróg Miejskich. Niektóre ulice należą do wspólnot, spółdzielni czy zakładów, tak więc to właśnie do nich należy wtedy kierować nasze roszczenia.

 Warto również poczytać więcej na temat ubezpieczeń komunikacyjnych oraz zasad otrzymywania z ich tytułu odszkodowania.

Aby ustalić, do kogo należy droga na której przydarzył się nam wypadek, należy zwrócić się do najbliższego urzędu dzielnicy.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)
VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0 (Fajne: tak - 0, nie - 0)